DELA

Omställningsbudgeten styr lagtingets vårarbete

Lagtingets pleniperiod börjar i dag och beräknas pågå till slutet av april.
Under perioden behandlas landskapsregeringens omställningsbudget, som innehåller alla regeringens stora reformer.
Pleniperioden börjar med behandling av upphandling av miljövänliga fordon samt tvärvillkorsövervakning, som ligger på bordet sedan förra pleniperioden. Efter det kommer ett digert paket nya lagförändringar.
Den i särklass viktigaste frågan presenteras i månadsskiftet mellan mars och april. Tilläggsbudgeten, som går under namnet omställningsbudget, visar vilka förändringar regeringen vill göra fram till 2015.
– Det kommer att vara både en inbesparing och en utveckling. Vi har som mål att kunna redogöra för de större utvecklingsprojekten i omställningsbudgeten, säger lantråd Camilla Gunell (S).
Det innebär att både samhällsreformen, kortrutterna, den digitala agendan och modernisering av förvaltningen ingår i omställningsbudgeten.
– Tanken är att man ska fatta beslut om budgeten innan pleniperiodens slut, säger Gunell.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni