DELA

Omsorgsförbundet säljer tomterna vid Skolstigen

Ålands omsorgsförbund ska stycka tomten vid Skolstigen i Östernäs för att kunna sälja dem separat och på så sätt få ut mera pengar.
Gamla pensionatet, som inte är k-märkt, rivs ifall stadsplanen ändras till radhustomter.
Under flera år har omsorgsförbundet planerat sälja den stora tomten i med det gamla pensionatet som under en längre tid fungerat som boende för förbundets klienter.
På förbundets styrelsemöte i slutet av mars tog ärendet ett kliv framåt. Enligt en offert från Fastighetskonsult är det sannolikt att förbundet får ut ett bättre pris för fastigheten Skolstigen 1 om den östra delen styckas av och säljs separat.
I protokollet står det att möjligheterna att ändra stadsplanen till att gälla radhus bör utredas före försäljningen och att förbundet ska försöka höja byggnadsrätten på tomterna. Det blev också styrelsens beslut och resultatet ska presenteras inom maj månad.
Det gula huset byggdes 1933 som Lövström pensionat. Det är inte k-märkt och det är alltså fritt fram för en ny ägare att riva det.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre