DELA

Ömsens styrelse släppte Chipshusaktier

Ålands ömsesidiga försäkringsbolags styrelse valde att inte utnyttja hembudsklausulen och lösa in aktierna som nyligen var till salu i Chipshuset vid Bussplan.
Därför kunde Sture Carlson, ordförande i Ömsens förvaltningsråd, köpa aktierna.
I gårdagens Messa Nyan undrade en läsare varför Ömsen inte utnyttjat sin hembudsrätt, det vill säga köpa aktierna för samma pris som köparen bjöd, när knappt två tredjedelar av aktierna Chipshuset såldes.
Läsaren undrade om det hade något samband med att köparen, tidigare Chips-vd:n Sture Carlson, är ordförande i Ömsens förvaltningsråd och att Ömsen därför lät honom köpa aktierna billigt.


Totalt 1.100 kvm
Till tidningen Åland sa Carlson, vars bolag SC Capital köpte aktierna i Chipshuset, att ”lokalerna är i toppskick och jag vet att de är värda det jag betalar”. Köpet omfattade 63 procent av aktierna som berättigar till både Chips före detta kontor och bostadslägenheter på sammanlagt 1.100 kvadratmeter.
Ömsen äger resten av aktierna i huset eller 37 procent.
Nya Åland ställde frågan till Ömsens vd Göran Lindholm.
Vad svarar du på messet?
– Det här är en uppgift som rör ett styrelsebeslut som inte är offentligt.


Diskussion i styrelsen
Varför löste Ömsen inte in de aktier i Chipshuset som Sture Carlson hade förvärvat?
– Styrelsen diskuterade inlösen men konstaterade att det inte finns en enda långsiktig hyresgäst som skulle ha kunnat hyra hela den yta som köpet gällde. Det kunde kanske ha lämpat sig som kontorshotell men för att passa för våra behov hade en hel den ombyggnader behövts. Vad vi har i dag i Chipshuset är affärsutrymmen, och vi försöker koncentrera oss på samma sorts fastigheter som vi redan har med tanke på fastighetsskötseln. Vi har inget intresse av att äga bostäder i det här huset eftersom vi inte gör det sedan tidigare.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre