DELA

Ömsens ÅAB-försäljning kostar drygt 2 miljoner euro

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag har försäkrat sig om största möjliga röstinflytande på Ålandsbankens bolagsstämma den 14 april genom att permanent sälja aktier till fem helägda riskkapitalbolag.
Men vd Göran Lindholm förnekar att det är en ny maktkamp på gång.
Nya Åland redogjorde i går för det pressmeddelande Ömsen skickade ut och där man berättar om syftet med bilda de fem riskkapitalbolagen: Att skilja på rena kapitalplaceringar och samhällsnyttiga investeringar – alltså att renodla placeringsverksamheten. Valet av sektorer – it, övrig teknologi, marin verksamhet, miljö och samhällsutveckling, är sektorer som Ömsen redan i dag investerar i och vill stärka ytterligare.
Det som inte kommer fram lika tydligt är att bildandet av de fem riskkapitalbolagen samtidigt gör det möjligt för Ömsen att göra det som man försökte med inför den turbulenta ÅAB-stämman i mars 2007: Att få ut maximala röststyrkan ur de ÅAB-aktier Ömsen äger.

Lånade ut aktier
Inför stämman för fyra år sedan lånade Ömsen ut en stor del av ÅAB-aktierna till fyra helägda dotterbolag med namnen Hamnia ab, Istemonix ab, Praolex ab och Trimotix ab. Bolagen köptes färdigbildade, därav namnen. Transaktionen blev senare föremål för polisanmälan, CKP- utredningar och åtalsprövning som dock resulterade i åtalseftergift.
Något nytt försök att dela upp aktierna för att maximera röstinflytandet i Ålandsbanken har inte gjorts sedan dess. Röstbegränsningen i banken består – ingen får rösta för mer än en fyrtiondedel av de röster som är företrädda på stämman – och därför har Ömsen nu permanentat det tidigare försöket.

Fyra år gammal idé
Det är inget som Göran Lindholm döljer.
– Idén till att bilda riskkapitalbolag väcktes i samband med den aktieutlåning som gjordes för fyra år sedan. Syftet var då och är nu att vi ska ta tillvara värdet på våra aktier. Det gick inte den gången och därför började vi titta på olika möjligheter att bilda bolag.
Han ser inte att det kan bli samma följder som efter utlåningsförsöket 2007.
– Nej. Och jag förväntar mig inte heller någon bråkig bolagsstämma.

Kostar miljoner
Aktieförsäljningen till riskkapitalbolagen – cirka 380.000 A-aktier i Ålandsbanken – kostar Ömsen drygt 2 miljoner euro i försäljningsskatt.
Enligt Göran Lindholm kommer försäkringskunderna inte att märka något av den kostnaden.
– Man kan säga att det är en bokföringsteknisk grej.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre