DELA

Ömsen planerar fastighetsmäkleri

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har långtgående planer på att starta ett fastighetsmäkleri. Det uppges i ett pressmeddelande.
Försäkringsbolaget har bildat Mäklarhuset Ab vars huvudsakliga verksamhetsområde kommer att vara förmedling av fastigheter och lägenheter.
”Genom bildandet av Mäklarhuset utvecklar Ömsen de traditionella kundkontakterna via kundrådgivare och webbsida genom att flytta kundrelationen ännu närmare kunden och erbjuda försäkringslösningar och skadeförebyggande åtgärder redan i det skede då kunden överväger att köpa eller sälja en fastighet eller en lägenhet.”, skriver man i pressmeddelandet.
Mäklarhuset beräknas inleda sin verksamhet under februari 2014. Man har nu börjat rekrytera personal till bolaget och inledningsvis beräknar Mäklarhuset att anställa 4–6 personer.