DELA

Ömsen kan vägra betala för Vipern

– Vi kan vägra betala bilägaren för den förstörda Dodge Vipern och låta honom stämma oss inför rätta. På det viset skulle vi kunna driva en civilprocess för att få frågan om vållande prövad igen.
Det säger Niclas Grunér vid Ålands ömsesidiga försäkringsbolag efter att åklagaren tagit tillbaka besväret i Viper-målet.
Niclas Grunér, försäkringsansvarig på Ömsen, betonar att inget ersättningsbeslut fattats ännu.
– Vi funderar på det just nu, och tänker inte fundera särskilt länge till, säger han.


På avdelningen
Ett sådant beslut fattas i så fall på hans avdelning, av honom och hans medarbetare. Styrelsen och den övriga ledningen är inte involverad.
Efter att vikarierande landskapsåklagaren drog tillbaka det tidigare inlämnade besväret över tingsrättens dom i Viper-målet – där lagtingspolitikern Danne Sundman (ob) dömdes för vanligt äventyrande av trafiksäkerheten och därmed inte själv behöver betala bilägaren Tomas Koroleff ersättning för bilen – lämnade Ömsen in en skrivelse till riksåklagarämbetet där man protesterade mot förfarandet.
– Vår praxis har hittills varit att vi har rättat oss efter domstolsbesluten. I det här fallet blir det ingen prövning i högre instans, och vi ifrågasätter det beslutet. Vi kan inte förstå att domen inte gick till vidare prövning. Det är bedrövligt. Vi beklagar att det blev så här, och vi har ännu inte riktigt hunnit smälta det, säger han.
Resultatet blev, som Nya Åland har berättat, att biträdande riksåklagaren konstaterat att landskapsåklagaren gjorde fel som tog tillbaka besväret men att det trots det inte går att öppna målet igen. Tingsrättens dom vinner därför laga kraft.


”Det mest logiska”
Rent teoretiskt kunde Ömsen kanske få ärendet prövat av trafikförsäkringscentralen.
– Men det mest logiska skulle vara att vi vägrar betala ersättningen och blir stämda inför domstol av bilägaren. Men, som sagt, jag säger inte att vi kommer att göra så. Det skulle helt klart vara ett mycket udda förfarande.
Beslutet i ersättningsfrågan är, oavsett vad det blir, inget som når allmänheten, tillägger han.
– Det blir i så fall inte offentligt.
Han kommenterar inte heller den summa som tidigare nämnts i offentligheten om vad bilen är värd, 80.000 euro.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax