DELA

Ömsen går vidare med trafikskadedom

Ömsen har vänt sig till Åbo hovrätt för att få tingsrättens beslut i ett aktuellt ärende ändrat.
I oktober dömdes Ömsen skyldig att betala full ersättning för en trafikskadad mans hjärnskada.
Tingsrätten fann att mannen hade varit frisk före den första trafikolyckan 2001 och att inga konkurrerande orsaker har påvisats till hans symtom. Ersättningsskyldigheten fastställdes enligt trafikförsäkringslagen för tre trafikolyckor 2001, 2002 och 2008.
Målet var ett av de mest omfattande i tingsrättens historia. Huvudförhandlingen pågick i fem dagar, 175 skriftliga bevis lämnades in från båda sidor och 26 vittnesförhör hölls. Domen omfattade 89 sidor.
Ömsen har valt att få domen prövad i högre instans och har lämnat in besvär till hovrätten. Skadechef Maria Sarling ger som förklaring att tingsrätten enbart fått ta del av subjektiva fynd – den skadelidandes egen berättelse – i bevisvärderingen.
– Avsaknaden av objektiva fynd, som kan konstateras exempelvis genom röntgenundersökning, stöder dessvärre inte de subjektiva fynden. Som framgår av tingsrättens dom har den skadelidande dessutom vägrat att på Ömsens bekostnad delta i en undersökning som kunde bekräfta eller utesluta hjärnskada. I ett så här komplicerat fall är det av yttersta vikt att subjektiva fynd bekräftas av objektiva fynd, något som sakkunniga intygar, skriver hon.
Om objektiva fynd bekräftar skada medger Ömsen omedelbart ersättningsskyldighet. Om den skadelidande ursprungligen hade medverkat till en undersökning avseende objektiva fynd och denna undersökning skulle ha bekräftat hjärnskada hade Ömsen således naturligtvis medgett ersättningsskyldighet i det aktuella fallet, framhåller hon.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre