DELA

Ömsen bildar riskkapitalbolag

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag bildar fem riskkapitalbolag.
Det sägs i ett pressmeddelande, som skickades ut i dag på eftermiddagen.
Så här skriver Ömsen:
”Vår investeringspolicy har under åren delvis tagit hänsyn till utvecklingen av den lokala företagsamheten. Detta har återspeglat sig i ett ägande av åländska aktier och investeringar i åländska företag med god utvecklingspotential och tillväxtmöjligheter.
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag har nu beslutat särskilja ren kapital placerings-verksamhet vars huvudsyfte är att uppnå bästa tänkbara avkastning och den övriga samhällsnyttiga investeringen, inom ramen för vårt samhällsansvar (Corporate Social Responsibility), som syftar till ett ökat lokalt välstånd.
Detta beslut resulterar nu i bildandet av fem riskkapitalbolag.
Bolagens art och karaktär
Dessa bolag ska verka inom följande sektorer:
Informationsteknologi
Övrig teknologi
Marin verksamhet
Miljö
Samhällsutveckling”
Läs mer i tisdagens Nya Åland!