DELA

Omröstningar på elbolags stämma

Förslag till stadgeändringar och ansvarsfrihet beviljades på Ålands elandelslags stämma i går – men inte utan omröstningar.
Precis som vid de senaste årens bolagsstämmor kritiserade kärnkraftsmotståndare andelslaget för aktieinnehavet i Fennovoima, som förbereder ett kärnkraftverksbygge som skall stå klart 2020. Tillstånd finns men beslutet om var det skall byggas är ännu inte taget.
Hur stort Ålands elandelslags aktieinnehav i Fennovoima är ville vd Jan Wennström inte säga. Det är konfidentiell information, var hans svar på en direkt fråga.
Stämmodeltagaren Jerker Örjans föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet bara om den förbinder sig att sälja aktierna i Fennovoima. Det motiverade han med att landskapsregeringen motsätter sig slutförvaring i Olkiluoto, där avfallet från Fennovoimas nya anläggning kommer att hamna.
Men en klar stämmomajoritet röstade för ansvarsfrihet för förvaltningsråd, styrelse och vd.
Man godkände också förslaget till ändrade stadgar som ger förvaltningsrådet utökade befogenheter. Förvaltningsrådet skall bland annat utse styrelsemedlemmar och föreslå ordförande för andelsstämman.
Jerker Örjans ogillade förslaget om att ta bort en skrivelse om att andelslaget skall drivas på allmännyttig grund och utan vinstintresse. Ett elandelslags främsta mål skall vara låga tariffer för delägarna, inte höga vinster, menade han.
Andelslaget måste gå med vinst för att upprätthålla likviditeten så det är inget konstigt med förslaget, tyckte vdn Jan Wennström.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom