DELA

Omröstning om Minimax-ärendet

Med rösterna 4 mot 3 röstade plan- och byggnadsnämnden i Jomala för att Minimax ab får fortsätta spränga för det nya köpcentret trots oklarheter kring bygglovet.
Majoriteten bestämde att bygglovet vunnit laga kraft.
Nya Åland berättade i går om turerna kring det bygglov som Minimax ab, som bygger det nya köpcentret norr om Sparhallen, sökte och fick den 19 december i fjol och som nämnden sedan ändrade den 26 januari.
Enligt tekniska chefen Michael Lindbäck gjordes ändringen på felaktig grund. Hans uppfattning är att byggnadsnämnden brutit mot både lag och gällande regelverk i sin iver att underlätta för bolaget och att kommunens intressen därför har åsidosatts.
Han hävdar att ett skilt bygglov måste lämnas in för den omfattande sprängningen – något som nämndens majoritet inte håller med om – och har vid syn för ett par veckor sedan konstaterat att sprängning har skett utanför byggrutan där den nya hallen ska stå.

Omröstning
På mötet i onsdags skulle nämnden ta ställning till Minimax anhållan om att få inleda arbetet innan byggnadslovet vunnit laga kraft.
Michael Lindbäck berättar om mötet:
– Först ville ordförande Dick Klingberg få ärendet avfört från föredragningslistan men andra nämndledamöter motsatte sig. Hans motförslag till mitt var att nämnden skulle konstatera att beslutet från den 26 januari har vunnit laga kraft och att det räcker.
Lindbäcks förslag gick ut på att bolaget omgående måste säkra bergsskärningen med ett stadigt vägräcke mot kommunens väg öster om byggplatsen och att stödmur måste anläggas för att eliminera rasrisken. Dessutom var hans krav att ett skyddsstängsel ska anläggas från det blivande 5-7 meter höga stupets kant.
Omröstningen slutade 4-3 för Klingbergs förslag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre