DELA

Omröstning om kommunalskatten i Brändö

Det gick till omröstning när kommunstyrelsen skulle fastslå skatten för år 2010. Föredragande, kommundirektör John Wrede, föreslog en höjning med 0,50 procent, men ledamot Roger Husells motförslag om att behålla skatten på 17 procent fick understöd och vann omröstningen med 3-2.

Ledamöterna Mikaela Berg och Peter Jansson röstade för Husells förslag och ledamot Anna-Lena Eriksson och ordförande Margaret Lundberg röstade för föredragandes förslag.
Man beslöt även att behålla samma nivå på fastighetsskatten för år 2010 som innevarande år, det vill säga för stadigvarande bostäder 0,00%, allmän fastighetsskatt 0,00% och för annan bostad 0,90%.
Enligt landskapslagen om hundskatt § 2 mom.1 bör kommunfullmäktige också besluta om hundskatt inte uppbärs. Brändö kommun har inte uppburit hundskatt på över 10 år och enligt kommunstyrelsens beslut skall man inte heller uppbära hundskatt för år 2010. Motiveringen är att de administrativa kostnaderna för indrivning av skatten överstiger inkomsterna.
Kommunstyrelsen sänder nu vidare ärendena till kommunfullmäktige. (ns)