DELA

Områdesarkitekt om ”hemlig” planering

– Väldigt hemlig. Så uppfattar jag Smakbyns detaljplaneprocess.
Det säger områdesarkitekt Ursula Koponen om att varken allmänheten eller arbetsgruppen för delgeneralplanen för Kastelholmsområdet kallades till samrådsmötet.
Rågrannarna var kallade till onsdagens samrådsmöte om utkastet till detaljplan för Michael och Jenny Björklunds område nära Kastelholms slott.
Men Ursula Koponen, som är sakkunnig i arbetsgruppen som sedan lång tid tillbaka jobbar med delgeneralplanen för hela Kastelholmsområdet där Smakbyn ingår var varken informerad eller kallad till mötet.
Inte heller någon annan av arbetsgruppens medlemmar var inbjuden, förutom Jens Andersén som numera är kommundirektör i Sund.
– Att kalla endast rågrannarna till samrådsmöte är väldigt begränsat. Om jag var i planerarens ställe hade jag kallat föreningar, till exempel Ålands natur och miljö, alla berörda på landskapet, och naturligtvis allmänheten. Det här området är speciellt eftersom det handlar om Ålands enda nationallandskap som berör alla ålänningar och alla har rätt och skyldighet att säga vad de tycker, säger hon.
I arbetsgruppen för delgeneralplanen är önskemålet att informeras när något händer inom planområdet, som Smakbyn i det här fallet. Så har alltså inte skett. Dessutom, säger hon, har utkastet till plan och samrådsmötet inte lagts ut på kommunens hemsida, på anslagstavlan eller i annonser i tidningarna så att alla hade fått veta vad som är på gång.
– Därför tycker jag att det här verkar väldigt hemligt.

Annika Orre