DELA

Områdesarkitekt blev sorgsen

Områdesarkitekt Ursula Koponen, som arbetat i ett tiotal år med delgeneralplanen för Järsö-Nåtöområdet, säger att hon blev sorgsen när hon fick veta att byggnadsnämnden i Lemland beviljat bygglov på Idskär.
Delgeneralplanearbetet har nu kommit så långt att förslaget ställs ut på nytt i slutet av den här månaden. I förelaget är Idskär klassat som friluftsområde, men byggrätten kunde beviljas eftersom planen inte ännu gäller. I planförslaget finns ingen byggrätt på Idskär.
Idskär och de andra närliggande öarna utgör värdefull naturbiotop och är därför skyddsvärda områden – enligt Ursula Koponen bland annat därför att öarna är obebyggda och viktiga för fåglar.
Tidigare har byggrätter beviljats på Gloskär söder om Stora Stegskär och på Stora Stegskär, men det borde enligt henne inte vara något argument för att bevilja byggrätt på Idskär.
– Om det räknas som ett argument så måste ju samma gälla överallt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre