DELA

Omprövar inte beslut om stöd till Renhållningen

Varför beviljades Ålands problemavfall ab pengar när Ålands renhållning ab fick avslag? Det vill Renhållningen att landskapsregeringen ska svara på.
Renhållningen ansökte om investeringsbidrag för lagring och behandling av oljeförorenat vatten. Landskapsregeringen motiverade sitt avslag med att det inte fanns budgeterade medel för den typen av investeringar.
Vid ett senare tillfälle fick dock Ålands problemavfall ab bidrag till både byggnationer och maskininvestering.
Renhållningen ansåg att landskapsregeringen borde ompröva sitt beslut och att likabehandlingsprincipen borde tillämpas för att ”undvika osund konkurrens och att marknadsregler sätts ur spel”.
Men miljöminister Katrin Sjögren (Lib) omprövar inte ärendet. Det stöd som Ålands problemavfall fick är vikt åt kommunal verksamhet: ”I Ålands renhållnings Ab:s ansökan fanns inte någon redogörelse eller några uppgifter om att investeringen skulle vara för kommunal verksamhet eller att det fanns något direkt samarbete med kommuner”. (ak)