DELA

”Omöjligt gynna åländska rederier”

Det går inte att direktupphandla skärgårdstrafiken.
Det konstaterar EU:kommissionen i en färsk tolkning av paragraferna.
Nyheten att ge driften av södra linjen till estniska Nordic Jetline väckte omedelbart reaktioner. Alla ser inte med blida ögon på att ett utländskt rederi övertar trafiken vilket blir ett faktum om ingen besvärar sig mot landskapets beslut.
En av dem är Mats Perämaa (Lib). Han anser att man först noggrannt borde analysera de paragrafer i EU:s förordning om sjötransporter som handlar om trafik mellan mindre öar. Direktupphandling är med vissa villkor tillåtet – kunde det för Ålands del eventuellt betyda att man kunde upphandla uteslutande lokalt?
Samma fråga har diskuterats i lagtingets finans- och näringsutskott som i mitten av december efterlyste en utredning för att klargöra om direktupphandling skulle godkännas om inte bara driften utan också tonnaget skulle bjudas ut enligt principerna för offentlig-privat samverkan (OPS).
Den utredningen var de facto då redan gjord.
– Jag tror att jag vågar tala för hela landskapsregeringen då jag påstår att alla helst hade sett att skärgårdstrafiken kan skötas av åländska rederier, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).
– Men efter att noga ha utrett den möjligheten kan vi bara konstatera att det är omöjligt.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen