DELA

Omfattande vägarbete pågår

Vägsträckorna Västra utfarten, Sjukhusbacken och en bit av Nya Godbyvägen innan Rökerirondellen kommer att få ny beläggning i början på nästa vecka.
Under de senaste dagarna har gammal asfalt tagits bort på sträckorna.
– Asfalteringen av vägsträckorna väntas vara klar inom vecka 35, säger vägingenjör Stig Janson på landskapets trafikavdelning.(lf)