DELA

Omfattande skador vid brand i Finström

En eldsvåda i ett obebott fritidshus upptäcktes av en tillfällighet i går på eftermiddagen.
Då brandkåren kom till platsen hade branden redan hunnit orsaka stora skador på byggnaden.
Anställda på Ålands elandelslag upptäckte i samband med en elektrisk felsökning i går på eftermiddagen att en obebodd fritidsbostad på Fagerlundsvägen i Finström brann.
Då brandkåren kom till platsen kunde man konstatera att branden uppenbarligen hade pågått ett tag innan den upptäcktes.
– Det var besvärligt att släcka på vinden och mellantaket, säger brandchef Lennart Johansson som ledde släckningsarbetet.
– Det blev omfattande skador på huset.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen