DELA

Omdiskuterat ämne finns i ÅCA:s ostar

Tillsatsen natamycin, även känt som E235, har fått en hel del uppmärksamhet i svenska medier på sista tiden. Det omtalade ämnet finns i åländska ostar.
Natamycin är ett slags antibiotika som används som konserveringsmedel genom att man ytbehandlar ost och torkad och saltad korv med ämnet.
Enligt Hans Wickström, mejerichef på ÅCA, ytbehandlas också alla ostar i ÅCA:s sortiment med natamycin.
– Det är en tillsats som är helt godkänd av EU, och som inte innebär någon hälsorisk enligt livsmedelsverket. Så länge inget annat framkommer fortsätter vi att använda det, säger han.
På Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) hänvisar man till livsmedelsverket i Sveriges hemsida för mer information om natamycin. Där står det bland annat att ytbehandling av korv eller ost med ämnet inte är skadligt för hälsan. Det står också att användning av natamycin inte kan innebära att resistenta bakteriestammar utvecklas, eftersom ämnet verkar mot mögel och inte mot bakterier.
Läs mer i dagens Nya Åland.


Josefin Grunér