DELA

Omdebatterad misshandelsdom i hovrätten

Både åklagaren och den före detta flickvännen yrkar på skärpt straff för den i dag 22-årige man som för snart två år sedan slog flickvännen medvetslös och blodig i en lägenhet i Mariehamn.
Åbo hovrätt avgör målet.
I går hölls huvudförhandlingen i hovrätten. Alla tre parter har besvärat sig över Ålands tingsrätts dom från december i fjol – åklagaren för att straffet enligt honom blev alltför lindrigt, den före detta flickvännen för att tingsrätten sänkte hennes skadeståndsyrkande med hälften och 22-åringen för att tingsrätten enligt honom dömt ut ett för högt skadestånd.
Den unga kvinnan fick bestående skador av misshandeln, ett okänt antal kraftiga knytnävsslag mot ansikte och huvud. Hon opererades för flera ansiktsfrakturer i Uppsala. Ansiktsbenen fogades samman med hjälp av en titanplatta och skruvar och ett nät lades in som stöd för ögat eftersom ögonhålan hade skadats. Platta, skruvar och nät måste hon ha kvar hela livet.
Hon fick också nedsatt hörsel på ena örat för all framtid av slagen och har bestående känselbortfall på grund av en skadad ansiktsnerv.

Samhällstjänst
22-åringen – som var 20 år när han begick misshandeln – dömdes till åtta månaders ovillkorligt fängelse, ett straff som han fick omvandlat till 200 timmar samhällstjänst.
Åklagare Jens-Erik Budd vill att 22-åringen döms för grov misshandel – inte för misshandel av ”normalgraden” – och yrkar på att det faktum att mannen har sex tidigare misshandelsdomar bakom sig, en av dem grov, ska leda till att straffet skärps.
Han förstår inte varför tingsrätten inte ansåg att de tidigare misshandelsbrotten skulle ge straffskärpning. ”En hemlagad tolkning” kallar han tingsrättens resonemang att inte skärpa straffet eftersom tre av de tidigare misshandlarna gett enbart böter.
– Det står inte heller någonstans i lagen att en ung person ska undgå straffskärpning. Sex tidigare brott av samma art är definitivt grund för straffskärpning.

Inte buras in
Åklagaren finner det ”helt uppenbart” att tingsrätten först bestämt att mannen inte skulle in i fängelse.
– Sedan har man anpassat fängelsestraffets längd efter det. Åtta månaders ovillkorligt fängelse är det strängaste straffet som kan omvandlas till samhällstjänst.
Minst ett och ett halvt års ovillkorligt fängelsestraff yrkar åklagaren på.
22-åringen yrkar på att kvinnans besvär förkastas och att hon tillsammans med staten ska betala hans rättegångskostnader.
– Ersättningen för psykiskt lidande bör sänkas till 300 euro och ersättningen för bestående kosmetiskt men förkastas. Skälig ersättning för bestående men bör vara maximalt 5.000 euro, framförde 22-åringens biträde Markus Hamro-Drotz.
22-åringen svarade på domarens frågor under rättegången och sa bland annat att han har flyttat från Åland, fått fast jobb och att han inte varit inblandad i nya misshandelsfall.

Folkstorm
Kvinnans biträde Guy Björkqvist sade att han under sina 30 år i branschen aldrig sett en sådan folkstorm i tidningarna som efter tingsrättens dom.
– Om det som folk yttrade i tidningarna speglar det allmänna rättsmedvetandet så strider tingsrättens dom mot det. Det här våldet har definitivt varit farligt, sa han.
Domen kommer först efter årsskiftet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax