DELA

Ombyggnad av trafikfarliga gatuavsnitt dröjer

Storagatan och Ålandsvägen.
Så heter stadens trafikfarligaste platser men planerade åtgärder ryms inte i budgeten.
De allra flesta olyckorna i Mariehamn sker på Storagatan mellan korsningen vid Strandgatan, där Ålands museum och Självstyrelsegården ligger, och korsningen vid Torggatan, vid Statens ämbetshus och Stadshusbacken. Här har inträffat fler än en olycka med dödlig utgång.
För korsningen Storagatan-Torggatan finns separerad statistik för åren 2006-2010. Under de fem åren inträffade, enligt siffror från Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, sammanlagt 20 olyckor, 13 av dem med personskador som följd.
Också Ålandsvägen klassas som en farlig stadsgata där flera allvarliga trafikolyckor har inträffat.
Frågan om åtgärder har diskuterats under många år och det finns till och med färdiga ritningar till trafiksäkrare gator. Men ombyggnaderna kostar pengar och i rådande spartider har åtgärderna flyttas framåt – några pengar för trafiksäkerheten finns inte i nästa års budgetförslag.
– Vi har en godkänd gaturitning för Storagatan, det handlar om ett projekt på 350.000 euro. Men det har flyttats till år 2016, säger stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen