DELA

Ombudsman kan bli ombud

Ska det heta ombudsman eller är det könsneutrala ombud bättre?
Det fanns det olika åsikter om när lagtinget i går debatterade betänkandet om en åländsk ombudsmannamyndighet
Förslaget går ut på att samla patient- och klientombudsmannen, barnombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen och konsumentrådgivningen till en ny myndighet. Det handlar om fyra deltidstjänster som tillsammans kan motsvara två heltidstjänster. En av tjänstemännen utses till myndighetschef.
Två reservationer har fogats till betänkandet. Utskottets ordförande Katrin Sjögren (Lib) vill stryka ”man” i ombudsman så att den nya myndigheten får det könsneutrala namnet Ålands ombudsmyndighet. Myndighetens nämnd skulle i så fall heta ombudsnämnd och ombudsmännen skulle bli ombud.
Gunnar Jansson (Lib) konstaterade att det finns skillnader mellan ombud och ombudsman. Ett ombud kan vara ett juridiskt biträde.
Gun-Mari Lindholm (Moderat samling) tyckte att ”ombudsmannamyndighet” säger mer om vad myndigheten gör än vad ”ombudsmyndighet” gör.
Utskottsmedlemmen Axel Jonsson (Åf) stödde inte förslaget. Han föredrar ombudsman eftersom det är ett svenskt ord som är internationellt gångbart. Katrin Sjögren gav exempel på att också ordet ombud spridit sig till USA.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom