DELA

Om du ser det här är faran över

Om du läser detta gick jorden inte under den här gången heller.
Då blev 21 december 2012 bara en i den vid det här laget mycket långa raden av undergångsmyter.
Undergångsmyterna och -profetiorna verkar ha följt människan i alla tider. De har många benämningar – armageddon, ragnarök, domedagen, jordens undergång – de har skildrats i litteratur och film och i mängder av muntliga historier. De fascinerar oss helt enkelt.
Just i dag kulminerar en av de mest seglivade av myterna. En urgammal mayakalender löper ut denna dag och det tolkas av vissa – företrädesvis hobbyarkeologer och undergångsfantaster – som en profetia av domedagen. Forskare menar att mayafolket tvärtom snarare betraktade dagen som ett slags nyårsafton och att vi bara träder in i en ny tidsperiod, en så kallad baktun.


Avancerad tidsräkning
Mayafolket hade stora kunskaper om astronomi och hade ett mycket avancerat system för att hålla ordning på tiden. De använde tre olika kalendersystem och datumet 21.12 förekommer i det siffersystem där de höll reda på långa tidsperioder, ”långa räkningen” kallad.
Den tideräkningen började med en mytisk skapelse den 11 augusti 3114 f.Kr. En baktun varade 144.000 dagar, lite drygt 394 år, och den 21.12.2012 har det gått tretton stycken av dessa baktuner, ungefär 5.125 år. Några uppgifter om vad som händer sedan har inte hittats.
Det finns alltså heller inga skrifter där mayafolket påstår att jorden verkligen skulle gå under efter tretton baktuner. Vissa forskare tror att de skulle ha fortsatt med en fjortonde medan andra tror att folket bara laborerade med tretton och sedan började om från början med tideräkningen.
Läs mer om undergångsmyterna i papperstidningen!

Anne Sjökvist