DELA

Olönsamt för Hbl att dela ut på Åland

Hufvudstadsbladet, Hbl, förlorar 17 euro per år per tidningsexemplar som delas ut på Åland.
Därför ber man nu de åländska läsarna att med hjälp av en enkät ta ställning till olika distributionsalternativ.
– Som läget är nu är det är direkt olönsamt att distribuera Hbl på Åland: Läsarna betalar 249 euro per år för en helårsprenumeration på Hbl. Tryckkostnaderna för en helårsprenumeration är 64 euro per år och transporten till, samt distributionen på, Åland är från början av juni 202 euro per år, skriver Hbl:s chefredaktör Hannu Olkinuora och marknadsdirektör Tove Kietz i ett brev som de skickat tillsammans med enkäten till de åländska prenumeranterna.
Hbl konstaterar att söndagsdistributionen är särskilt dyr.
– Den står för 40 procent av kostnaderna medan lördagskostnadernas andel är 18 procent och vardagarnas andel 42 procent. Det kostar alltså lika mycket att dela ut söndagstidningen som det kostar att dela ut alla fem vardagstidningar tillsammans, konstaterar Olkinuora och Kietz.

Ingen samhällstjänst
Björn Wennström, marknadschef på Posten Åland, säger att det hittills endast är söndagsutdelningen som diskuterats med Hbl.
– Så de andra alternativ de presenterar i enkäten har de inte kontrollerat med oss.
Wennström tillägger att även Posten Åland förlorar på söndagsdistributionen.
– Vi har kostnadstäckning för alla andra dagar men vi förlorar på varje söndagsutdelning. Den situationen kan vi inte ha.
Hur mycket förlorar ni på den?
– Några exakta siffror har jag inte men det är betydande summor, något i samma grad som det Hbl förlorar. Söndagsdistributionen är dyr, vi har trettio specialanställda för att sköta den.

Ohållbart 2010
Distributionen av Hbl fortsätter i alla fall som vanligt hela 2009. Sedan vill Posten Åland höja distributionspriset för söndagarna, och Hbl konstaterar att det blir ekonomiskt ohållbart för dem.
– Men man ska komma ihåg att det här är en tjänst som vi erbjuder mot betalning, det är ingen samhällstjänst eller något vi är ålagda att göra av det åländska samhället. Om Hbl vill ha distributionsstöd så är det upp till politikerna att diskutera, det är inte Posten Ålands sak, säger Wennström.

Vad händer med TÅ?
På vardagarna delas Hbl ut tillsammans med den vanliga posten och på lördagar tillsammans med Tidningen Åland. Därmed har Posten Åland full kostnadstäckning för distributionen de dagarna.
Hbl nämner bland alternativen att inte dela ut någon tidning på lördagar. Skulle ni då ha kostnadstäckning för att dela ut Tidningen Åland?
– Som sagt har vi bara diskuterat söndagsdistributionen än, men självklart skulle det slå mot den blåa om Hbl inte delades ut på lördagar.
Nya Åland ställer samma fråga till Lars Porko, styrelseordförande i ÅTT, som säger att han som läsare av Hbl fått hem enkäten i postlådan.
– Jag har bara konstaterat att de skickat ut en förfrågan till alla sina prenumeranter. Det är klart att det kan ha betydelse för distributionen av andra tidningar på Åland, men från tidningens sida har jag inte diskuterat den här saken med någon ännu.

MALIN LUNDBERG