DELA

Olof Erland vill tillbaka till lagtinget

Nu, i elfte timmen, meddelar den tjänstlediga näringschefen Olof Erland (lib) att han kandiderar i lagtingsvalet.
– Jag vill att förvaltningen ska vara demokratisk och kompetent.
Olof Erland har förekommit flitigt på både nyhets- och insändarplats de senaste åren. I början av förra året fick Olof Erland, efter en konflikt med lantrådet Roger Nordlund (c) och vice lantrådet Jörgen Strand (fs), tjänstledighet med full lön fram till pensionen.
Sedan dess har han bland annat arbetat med att ta fram ett näringspolitiskt program för liberalerna.
Varför kandiderar du?
– Jag arbetar nu med politiska frågor på fritiden. Jag skulle kunna göra det i lagtinget i stället.
Varför kommer ditt besked så sent?
– Jag har precis avslutat andra saker som jag arbetat med. Jag hade också velat vänta på besked från justitiekanslern om min tjänstledighet. Både Gunnar Jansson och Jörgen Erlund har besvärat sig mot landskapsregeringens beslut, men beskedet verkar dröja.
Har inte konflikten med landskapsregeringen avskräckt dig från den politiska världen?
– Nej. Tvärt om. Jag vill försöka göra något för att förvaltningen ska vara demokratisk och kompetent.

Har varit minister
I sitt pressmeddelande radar Olof Erland upp en rad frågor som han vill arbeta för. Bland annat vill han att näringsrätten kan förenklas genom att ägarna till företagen själva avgör styrelsens sammansättning. Han vill också minska skattetrycket på ett sätt som främst gynnar företag och låg- och medelinkomsttagare.
Olof Erland var liberalernas ordförande 1992-2003. Han har varit landskapets näringschef sedan 1987, lagtingsledamot mellan åren 1991 och 2001 samt vice lantråd och finansminister 2001-2003.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax