DELA

Oljetvist i rätten ännu en gång

Vem ska betala räkningen för sprucken oljetank och ett omfattande läckage i ett hus i Lemland Skobbholm 2004?
Den frågan har efter många kringelikrokar nu nått Ålands tingsrätt där försäkringsbolaget Tapiola försöker få åkerifirmans ägare att stå för kostnaderna som hittills är uppe i 100.000 euro.
Hela historien har utvecklats till ett katten-på-råttan-ärende där ansvarsfrågan under årens lopp bollats mellan de olika parterna.
För att det ska bli begripligt tar vi det från början:
Den 3 januari 2004 fylldes brännoljetanken på av Teboil – i praktiken av en chaufför som arbetade inom det åkeri som Teboil anlitade – i källaren i ett hus på Skobbholm i Lemland på ägarens uppmaning. Men av någon anledning registrerades inte påfyllningen av 2.071 liter brännolja hos Teboil.
Familjen hade sedan flera år tillbaka avtal om automatisk påfyllning av olja, och den 3 februari – alltså bara en månad senare – fyllde åkeriets chaufför på ytterligare 1.430 liter olja i tanken, utan att kontakta husägaren först.


Saknade skydd
Cisternen saknade överfyllningsskydd, något som chauffören visste om. Han noterade att några liter olja rann ut genom luftröret och ner på marken, men vidtog inga andra av de åtgärder som räknas upp i handboken. Han pejlade inte oljemängden i tanken före påfyllningen, sanerade inte oljeutsläppet och kontaktade inte heller husägaren och alarmcentralen.
Dagen efter, den 4 februari, hade oljan runnit ut i källaren och via dräneringen under huset ut i en närbelägen sjö. Tanken hade spruckit och totalt cirka 3.000 liter olja rann ut.


Halv ersättning
Huset var försäkrat i Ålands ömsesidiga försäkringsbolag som betalade ut 62.000 euro i ersättning. Ersättningen halverades eftersom tanken saknade överfyllningsskydd och husägaren fick själv betala halva kostnaden.
Ömsen vände sig till Ålands tingsrätt för att få rätt att kräva Teboil på de 62.000 euro som försäkringsbolaget betalat åt husägaren plus 10.000 euro i rättegångskostnader. Teboil nekade till skuld, men tingsrätten gav ändå bolaget skulden. Detta skedde i juni 2006.
Teboil besvärade sig till Åbo hovrätt som fastställde tingsrättens dom i oktober 2007. Hovrätten konstaterade att åkeriet som levererat oljan hade orsakat skadan genom grov vårdslöshet men att Teboil var ansvarig för skadan. Ömsesidiga försäkringsbolaget Tapiola, där Teboil är försäkrat, hamnade på att betala pengarna till Ömsen.


Dom mot åkeriägaren
Men saken var långt ifrån utagerad. I februari i år stämde Tapiola in ägaren till åkeribolaget som för Teboils räkning hade fyllt på oljan i Lemlandsfastigheten för att få honom att betala 62.000 euro till försäkringsbolaget för själva skadan och ytterligare för rättegångskostnader och förseningsränta.
Ärendet avgjordes i en så kallad tredskodom – utan åkarens närvaro – av tingsrätten i maj i år. Domen ålade åkaren att betala.
I tisdags inleddes ett nytt kapitel i den snart sex år långa tvisten. Åkaren har, som det heter, ansökt om återvinning i tredskodomen och ska nu med hjälp av juristen Bert Häggblom försöka visa att han inte är betalningsskyldig.
Tapiola, som företräds av Helsingforsadvokaten Peter Bützov, håller fast vid att det är åkaren som ska betala och stöder sig på de tidigare tingsrätts- och hovrättsdomarna.


Oeniga om det mesta
Vid tisdagens förberedande sammanträde var juristerna i princip oeniga om det mesta – utom att skadan uppkom i huset 2004.
Vid den kommande rättegången ska åkaren, som alltså inte är den som fyllde på oljan, och tre vittnen höras. Ett vittne ska berätta om händelseförloppet vid påfyllningen. De övriga vittnena är Teboils platschef på Åland och Ömsens skadereglerare.
Huvudförhandling blir det först i början av nästa år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax