DELA

Olika villkor för Emmaus och Ruskens

Emmaus fick inte matcha högsta köpbudet för Köpmansgatan 11. Det får däremot innehavaren till Ruskska gården på Norragatan göra.
Det väcker frågan hur stadens principer för fastighetsförsäljning ser ut.
Nyligen ordnade Mariehamns stad auktion på den gamla ÅCA-fastigheten. Emmaus, som hyrt huset i flera decennier, deltog i budgivningen men måste vika sig när priset gick upp till 910.000 euro. Fastigheten såldes till en grupp på tre privatföretagare.
Det betyder att Emmaus och de företagare som hyr utrymmen i huset åker ut när hyreskontraktet med staden upphör nästa år ifall inget annat avtalas.
Nu ska den k-märkta Ruskska gården – där café Svarta katten verkar – säljas. Staden bjuder ut huset och den knappt 400 kvadratmeter stora tomten för 80.000 euro, ordnar auktion och erbjuder caféinnehavaren att köpa fastigheten till samma pris som det högsta budet.
På Emmaus Facebooksida pågår en diskussion om just detta. Så här ställs frågan: När staden sålde ÅCA-huset var det juridiskt omöjligt att särbehandla Emmaus. Staden hyrde till och med in externa jurister för att hitta tillräckligt med argument för att inte ge Emmaus några fördelar. Men nu när Ruskens säljs går det bra att särbehandla en privatföretagare. Undrar hur stadsstyrelsen har resonerat?
Frågan går till stadsdirektör Edgar Vickström.
– Det finns två sätt att sälja fastigheter, antingen att bjuda ut till högstbjudande eller att sälja till det pris som en oberoende värderare kommit fram till. Jag har ingen förklaring till varför det inte var möjligt för Emmaus att matcha högsta budet på samma sätt som hyresgästen i Ruskens nu får göra.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre