DELA

Olika slags fasta under fastetider

Mariehamns församling ordnar fasteträffar i församlingshemmet vid kyrkan i Mariehamn under torsdagarna i fastan, med början i kväll klockan 19.00.
Det tipsar församlingspastor Ann-Louise Harberg om.
– Fastan i betydelsen att faktiskt avstå från mat är inte så levande inom den lutherska traditionen nuförtiden, skriver hon. I stället brukar man koncentrera sig kring hur ansvarsfullt man lever och också undersöka vad det är man lägger sin tid på.
Att försöka förstå hur många människor i världen är tvungna att avstå från mat är en naturlig del i denna eftertankens tid. På senaste tiden har det varit vanligt att under fastan syna sitt varande på sociala medier på internet och fråga sig om det verkligen är lagom.
– Under den första fasteträffen kommer jag dock att gå tillbaka till ursprunget för fastan, att avstå från mat. Vi funderar tillsammans kring vad det kan innebära idag. Varför man skulle vilja pröva det och vad målet för att avstå kan vara ur ett andligt perspektiv. Själv har jag fastat många gånger i mitt liv och vill gärna dela med mig om något jag upplevt. (ka-f)