DELA

Olika meningar om vikingabyn

Vad är löftet till Saltviks församling värt nu när kommunen tänker planera om och sälja marken där vikingabyn står?
Det testas i kommunstyrelsen i kväll måndag då politikerna tar ställning till en ändring av byggnadsplanen.
Skall det stå inskrivet i den nya byggnadsplanen att vikingabyn i Kvarnbo skall vara tillgänglig för allmänheten som strövområde, eller räcker det med Fornföreningen Fibulas intygande att området också i framtiden skall hållas så tillgängligt som möjligt?


Besvär
Kyrkofullmäktiges ordförande, Peter Lindbäck, har besvärat sig mot den utställda planen och vill ha in följande skrivning: ”Området skall vara tillgängligt som strövområde och får ej avgränsas för allmänheten, förutom tillfälligt under organiserade evenemang”.
När Saltviks kommun köpte markområdet av församlingen år 1997, fanns det i beredningen löften från kommunen att området skall vara grönområde. I den nu gällande byggnadsplanen klassas också området som friluftsområde.


Påminnelse
I ett mejl från Runar Karlsson (c) i fullmäktige, till bland andra Peter Lindbäck, kommundirektör Kerstin Alm och kommunstyrelsens vice ordförande Jan Lindgrén (lib) den 20 december förra året, påminner han om löftet till församlingen att området även i framtiden skall vara tillgängligt för friluftsaktiviteter för allmänheten.
”Således torde det vara ok att ha en Vikingaby och dess aktiviteter, bara allmänheten kan ströva någorlunda fritt på området”, skriver Runar Karlsson.


Inga problem
Samma dag svarar Jan Lindgrén i ett mejl till Peter Lindbäck att de diskussioner han haft med fornföreningen Fibula tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Jan Salmén (c) och ledamoten Bert Häggblom (ob), skulle det inte vara några problem med ”att allmänheten skulle ha tillträde till området när Fibula eller dess kompanjoner inte använder området”.


Ströks
Men kommunstyrelsen strök kommundirektör Kerstin Alm förslag att det skall stå inskrivet i den nya byggnadsplanen för Vikingabyn att området skall ”vara tillgängligt som strövområde och får ej avgränsas för allmänheten”.
Det är denna strykning av kommunstyrelsen som fått kyrkofullmäktiges ordförande att reagera och besvära sig mot förslaget till byggnadsplan.


Hänsyn till krav
Fornföreningen Fibula svarar på besväret: ”Området kommer även i framtiden att vara tillgängligt för alla med beaktande av brand- och andra säkerhetskrav som intilliggande tätbebyggelse kräver”.
Vad det betyder för begräsningar i praktiken framgår inte av föreningens svarsskrivelse. Föreningen vill att kommunstyrelsen håller fast vid sitt tidigare beslut. Byggnadsplanen fastställs av kommunfullmäktige.


Köpeavtal
På måndag skall det också finnas ett förslag till köpeavtal mellan kommunen och Fornföreningen Fibula. Föreningen ville först att kommunen skulle skänka det 2,5 hektar stora området där vikingabyn ligger, men ändrade sig efter ett nej av kommunen till att kunna tänka sig att köpa området för 500 euro.
Med tanke på att alla kommuninvånare måste behandlas lika, är det ett för billigt pris. Ett nytt förslag lägger kommundirektören fram på måndag.
Föreningen besitter nu området på basen av ett 20-årigt legoavtal.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax