DELA

Olika forskares syn på etanolbensinen

Nya Åland har samlat åsikter om den nya bensinen 95 E 10 från tre forskare på Teknologiska forskningscentralen VTT.
De är inte helt eniga.
Forskarna har intervjuats i Åbo Underrättelser och i Vasabladet under de senaste dagarna. I princip är de tre forskarna eniga om att det är bra att tanka det nya bränslet eftersom Finlands miljömål – att minska koldioxidutsläppen från trafiken med 15 procent från 2005 till 2020 – annars inte uppnås.

Sockerrör i Brasilien
Den etanol som används i 95 E 10 härrör främst från sockerrör som odlas i Brasilien. EU-kommissionens uppskattning är att etanol ur sockerrör över hela bränslekedjan i genomsnitt minskar koldioxidutsläppen med 71 procent jämfört med traditionell bensin. Då beaktar man utsläppen under hela produktionskedjan från råvaruodling, produktion och förädling till transport och distribution.
Tanken med bioenergi är att få så mycket kol som möjligt att recirkulera i kretsloppet. Just nu är etanol den billigaste biokomponenten och ett av de bättre biobränslen vi har, säger Nils-Olof Nylund.

Läs mer om de olika forskningsresultaten i dagens pappersversion av Nya Åland!

Annika Orre