DELA

Olika erfarenheter av drogläget på Åland

Bland ungdomar talas om att drogerna ökat på Åland den senaste tiden, men hos myndigheterna går meningarna isär.
Samtidigt som polisen vittnar om ökad användning av droger rapporterar tullen om minskade drogbeslag i år.
– Vi har sett en minskning i siffrorna, säger Jussi Gustafsson utredningsledare på tullen
År 2013 gjorde tullen 24 drogbeslag gällande Åland vilket var en ökning med sex beslag från år 2012.
– Droger rör sig över gränsen både med post och med människor. Oftast rör det sig om droger för eget bruk. Vanligast är att vi konfiskerar postförsändelser som innehåller droger redan i tullen. På sistone har vi dock inte gjort något större beslag på Åland, säger Jussi Gustafsson utredningsledare på tullen.
Polisen uppfattar dock att bruket av droger på Åland har ökat i år jämfört med förra året.
– Känslan vi har är att narkotika har blivit vanligare på Åland. Det pratas mer om det och vi får fler samtal från föräldrar som misstänker att deras barn använder droger, säger Kristian Eriksson, vice chef i polisens narkotikagrupp.
Läs mer i papperstidningen!

Felix Quarnström


Julia Johansson