DELA

Olika biljettpris ifrågasätts

BRÄNDÖ. Det är dyrare att ta bilen på färjan på Brändö än på Föglö. Varför? Den frågan kom upp som ett extra ärende på kommunstyrelsens möte nyligen.

Det har konstaterats att taxorna för olika typer av fordon varierar kraftigt mellan de olika linjerna.
Exempelvis är priset för en personbil under lågsäsong Osnäs–Åva 18 euro medan motsvarande taxa på sträckan Svinö–Degerby är 13 euro. Under högsäsong är taxan 22 euro respektive 15 euro.
Turen Galtby–Kökar, som tar cirka 2 timmar och 25 minuter är cirka fyra gånger längre, men kostar bara 4 euro mera det vill säga 22 euro.
Skillnader finns också för övriga typer av fordon. För kombinationen bil trailer är taxan nästan dubbelt högre på Osnäs – Åva än på linjen Svinö–Degerby. För bussar är taxan däremot densamma.


Samma tid
I tid tar turerna lika länge. Det är till och med så att Svinö–Degerby enligt tidtabellen är 5 till 10 minuter längre.
Kommunstyrelsen riktar nu en fråga till landskapets trafikavdelning där det begärs om förklaring av prissättningen.
Kommunstyrelsen i Brändö anser att taxan bör vara lika på linjer där färjturerna tar lika länge.
KIKI ALBERIUS-FORSMAN
kiki@nyan.ax