DELA

Olika åsikter i munkavledebatten

Alla anställda inom Mariehamns stad får fritt säga vad de tycker och göra egna utspel om de vill.
Det betonade stadsdirektör Bjarne Pettersson på stadens julfest förra veckan.
Också inom staden har man följt debatten om munkavle – ett ämne som aktualiserades av det som hände när när Skarven-inspektören Göran Holmberg avsattes för en månad sedan.
Holmberg gick tidningarna till mötes och kallade samman till presskonferens för att säga sin åsikt, men presskonferensen avbröts abrupt av trafikavdelningens chef Niklas Karlman.


Ingen munkavle
I sitt hälsningstal till stadens anställda som hade samlats till julfest i Baltichallen tog stadsdirektör Bjarne Pettersson upp tråden och sa så här:
”Mariehamns stads förvaltning präglas av en tradition av öppenhet och frihet för oss anställda att offentligt uttrycka våra åsikter. Öppenheten har i alla tider haft stöd även av våra politiker. Det har aldrig inom staden varit aktuellt att sätta munkavle på en tjänsteman, och det gäller att slå vakt om den friheten även i framtiden. men det är naturligtvis en frihet under ansvar.”


Aktuell debatt
Varför tog du upp det här i ditt tal?
– Det är en aktuell debatt och det har ju förekommit flera gånger på sistone inom landskapet att tjänstemän inte har fått uttrycka sina åsikter fritt.
Bjarne Pettersson ger ett exempel på att yttrandefriheten inte är något tomt begrepp inom staden:
– Det fanns inget hinder för miljöchefen Jan Westerberg när han nyligen i offentligheten föreslog att staden ska lämna Mise, även om hans åsikt inte är i linje med politikers eller ledande tjänstemannens uppfattning. Inga reprimander utdelas och ingen kritik riktas mot honom för det.


”Mycket bra!”
Bjarne Petterssons inställning applåderas av juris licentiat Henrik Hägglund, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.
– Mycket bra!
Henrik Hägglunds erfarenhet är att yttrandefriheten har begränsats bland främst kommunernas anställda. När Ekenäs, Pojo och Karis nyligen slogs ihop och blev Raseborg antogs spelregler för extern kommunikation. I Vasa har ämbetsverksdirektören förbjudit stadens rektorer att kommentera skolverkets sparförslag. I vissa kommuner har lärare förbjudits att kommentera permitteringsbesluten.
– Det är ju lärarna som förlorar lön, det är lärarna som ska ta hand om överstora grupper – det minsta man kan göra är att tillåta dem att kritisera ett sådant beslut!


HFD-prejudikat
Henrik Hägglund hänvisar till ett tidigare beslut i Högsta förvaltningsdomstolen där en kommunal tjänsteman i Tammerfors fick rätt. Tjänstemannen hade kritiserat stadsfullmäktiges beslut att riva gamla byggnader och fått en anmärkning för det. Han överklagade beslutet som alltså gick vidare ända till högsta instans.
– HFD kom fram till att det hör till en tjänstemans yttrandefrihet att få uttala sig kritiskt mot sin egen arbetsgivare, även om man också kan säga att en arbetstagare i princip borde vara lojal med arbetsgivaren.
Han tycker att målet bör vara att skapa sådana system som inte begränsar grundlagsenliga rättigheter, till exempel yttrandefriheten.
– Grundlagen är ett starkt instrument som gäller överallt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax