DELA

”Olämpligt” kalla till pressinfo

Förvaltningschef Arne Selander tycker att det var olämpligt av Göran Holmberg att ensidigt kalla till sig massmedierna för att ”ensidigt basunera ut sin åsikt”.
– Men munkavle har tjänstemännen inte.
I Rakt på i går kväll i Åland 24 intervjuade Nina Fellman landskapsregeringens förra tekniska inspektör Göran Holmberg som med buller och bång avsattes från sitt projektledaruppdrag för nya Föglöfärjan Skarven två veckor innan hans förordnande gick ut.
I intervjun fokuserade man på landskapsregeringens informationspolicy. Göran Holmberg – som inte längre än bunden av någon anställning – befarade att tjänstemännen inte får säga sin åsikt om den är kritisk mot ministrarna.
Han berättade också om den avbrutna ”presskonferensen”, som snarare beskrivs som en visning av hur man trimmar fartyget med hjälp av ballast, som enligt honom var ytterligare ett tecken på munkavle. ”Öststatsmentalitet” sa han bland annat i programmet.


Känslig för kritik?
Landskapsregeringens förvaltningschef Arne Selander bemöter kritiken.
Han ger ett exempel på kritik som nedtystats i samband med att nästa års budget klubbats.
– En avdelningschef uttalade sig i radion, men han var inte tillräckligt insatt i budgeten. Innan man uttalar sig måste man informera sig ordentligt.
Är landskapsregeringen känslig för kritik?
– Budgeten är ett viktigt instrument för politikerna. Som tjänsteman är man tvungen att följa den politik ledningen företräder. alltid delar man inte politikernas uppfattning, men tjänstemännens roll är inte att driva opinion.


Politiskt förtroende
Men ingen försöker belägga någon med munkavle, hävdar han.
– Det olyckliga är att mycket av det han säger inte är korrekt, och då blir det besvärligt. På flera punkter kom Viking Lines utredare till en annan slutsats än Holmbergs, till exempel om fartygets lastkapacitet.
Som förvaltningschef är Arne Selander beroende av politiskt förtroende i tjänsten och den som ska se till att den politiska styrningen fungerar i praktiken.
– Om den inte gör det har vi ett stort demokratiproblem. Förvaltningen måste följa den politiska målsättningen. Det är min sak att se till att det som politikerna bestämmer förverkligas.


”Olämpligt”
Vad säger du om ”öststatsmentaliteten”?
– Om Holmberg menar att tjänstemännen ska agera utan att bry sig om vad politikerna säger är han allvarligt ute.
Så här säger han om den avbrutna ”presskonferensen”:
– Jag tycker att det är olämpligt om en tjänsteman kallar till presskonferens och ensidigt basunerar ut sin åsikt. Men han har valt att köra sitt eget race. Han borde ha informerat mig och Niklas Karlman först. Vi måste ju prata ihop oss om vad som ska sägas.


Trotsade tillsägelse
Var det nödvändigt med hänglås på Holmbergs dörr?
– Orsaken var den händelsekedja som mynnade ut i presskonferensen. Jag kände mig tvungen att göra så här för att förvissa mig om att inget material som interna revisorn behöver för sin granskning skulle försvinna eller förstöras.
Varför litade du inte på Holmberg?
– Nej. Vi hade någon dag tidigare sagt till honom att arbetena ombord på Skarven skulle avbrytas, men trots det fortsatte de. Ett förtroende är ömsesidigt, och han måste agera så att han inte förbrukar det.


Annan åsikt okej
På en gemensam presskonferens är det okej för en tjänsteman att uttrycka avvikande åsikt, tilläger han.
– Nej, det blir inga reprimander efteråt. Men jag har sagt hela tiden att varken jag eller någon annan dömer Göran Holmberg. Utredningen pågår.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax