DELA

”Okunskap om självstyrelselagen”

Riksmyndigheterna får bestämma vilka ortnamn som används på kartor över Åland.
När information ges till internationella organisationer bör dock svenskan användas i första hand, skriver Justitieministeriet i ett utlåtande till JO.
– Delvis rätt vinkling, men samtidigt stor okunskap om självstyrelselagen kommenterar Daniel Dahlén vid Ålands näringsliv.
Ålands näringsliv JO-anmälde i vintras lantmäteriverket för att de använder de finska ortnamnen Ahvenanmaa och Maarianhamina på kartor över Åland vid sidan av de svenska namnen. Detta har lett till att de svenska benämningarna i bland annat Google maps helt fallit bort.
JM (Justitieministeriet) har nu lämnat in ett utlåtande till JO (Justitieombudsmannen) i frågan. JM anser att riket enligt självstyrelselagen har rätt att bestämma vilka språk som används på officiella kartor även när det gäller Åland.
– Det är inte ett brott mot grundlagen eller självstyrelselagen, om lantmäteriverket på sina kartor använder de finska ortnamnen ”Ahvenanmaa” och ”Maarianhamina” parallellt med de svenska ortnamnen så att det svenska namnet står överst eller först, skriver JM.
JM anser dock att i sammanhang där främmande språk används bör man använda majoritetsspråket på orten. För Ålands del ska svenska förespråkas i internationella sammanhang.
– Så visst finns delvis rätt vinkling. Men samtidigt visar det på stor okunskap när det kommer till självstyrelselagen. Känslan man får är att det helt klart handlar mer och politik än juridik, säger Daniel Dahlén.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni