DELA

Okunskap bakom många sjöolyckor

Motorfel är den vanligaste orsaken till sjöhaverier. På andra plats kommer grundstötning.
Det visar ny statistik från Sjöbevakningen.
Finska vikens och Västra Finlands sjöbevakningsstationer, där Åland ingår, har tittat närmare på vad som oftast är orsaken till att sjöfarare kallar på hjälp.
Av 580 sjöräddningsuppdrag 2009 orsakades 153 stycken av motorfel. Bottenkänning eller grundstötning ledde till 122 larm och 28 gånger handlade det om att någon kört vilse.
Bristande navigeringskunskap är vanligt (88 utryckningar) och likaså försummat underhåll (52 fall). Vårdlöshet var den sannolika orsaken i 29 fall.
– För att förebygga allvarliga olyckor till sjöss kommer Ålands sjöbevakningsområde också under denna sommar att kontrollera fritidsbåtarnas utrustning och nykterheten hos båtförarna, meddelar Gunnar Silander, vice områdeschef vid Sjöbevakningen.

Checklista
Sjöbevakningen listar några råd som man ska lägga bakom örat innan man kastar loss.
Skaffa dig goda kunskaper om sjömanslivet.
Satsa på båtens utrustning.
Öva på förhand att hantera båten. Instruera medpassagerarna om hur de ska agera om något händer kaptenen på båten.
Öva på att bistå andra som rör sig till sjöss.
Planera rutten och skaffa sjökort.
Kolla väderprognoserna.
Försäkra dig om ett tillförlitligt kommunikationssystem som kan användas vid en nödsituation. Ta gärna med ett extra batteri till mobilen.
Berätta om dina färdplaner för anhöriga och bekanta.
Sist men inte minst: Minns det gamla talesättet att försiktighet är en dygd.
För båtägare som brukar röra sig på svenska vatten kan det vara bra att veta att gränsen för sjöfylleri från och med 1 juni är 0,2 promille till sjöss. Regeln gäller alla båtar som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Kullman