DELA

Oklart vem som sköter DOs uppgifter

Den åländska diskrimineringsombudsmannen är sjukskriven sedan i somras – och myndigheten består av endast en person.
Vem som egentligen har ansvar över mydigheten verkar vara lite oklart just nu då landskapet saknar förvaltningschef.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en tjänst som tillsattes 2006 efter att Finland hade fällts i EG-domstolen eftersom man saknade en sådan tjänst på Åland.
Till sin hjälp har DO en diskrimineringsnämnd som består av fem personer som väljs för två kalenderår i taget. Ombudsmannen och nämnden kan man kontakta om man upplever diskriminering på grund av kön, ålder, funktionshinder, härkomst eller sexuell läggning.
I en insändare i Nya Åland förra veckan, kritiseras DO av skribenten som anser att ombudsmannen är svårtillgänglig och som ifrågasätter redovisningen av resultatet av hennes arbete. DO är för tillfället tjänstledig på grund av sjukdom och när Nya Åland vill ta del av de ärenden som har drivits av myndigheten får vi svaret att det inte är möjligt så länge DO är borta från jobbet, eftersom hon är den enda med tillgång till handlingarna.
DO-tjänsten är budgeterad under landskapets kansliavdelning.
Vem ska man vända sig till om man har ett akut diskrimineringsärende?
– Det är svårt att säga, man måste ta kontakt med avdelningschefen på kansliavdelningen, säger kansliminister Gun-Mari Lindholm.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén