DELA

Oklart om politikers matpengar

Det är inte säkert att de lagtingsledamöter som bor 10 km från Självstyrelsegården har rätt till skattefri måltidsersättning på 8,75 euro per arbetsdag.
I finansministeriets beslut går gränsen vid minst 15 km.
Ifall tiokilometersgränsen, som lagtingets kanslikommission fattade beslut om 1996, visar sig vara för låg så faller en del av de lagtingsledamöter som bor i Jomala och eventuellt Lemland bort – ledamöter som enligt gällande regelverk har rätt till ersättningen.
Hittills har en del ledamöter lämnat in räkningar för bilresorna mellan hemmet och lagtinget medan andra låtit bli, trots att de har rätt till ersättning enligt regelverket. Samma är det med dagtraktaments- och måltidsersättningsräkningar.
I det beslut som kanslikomissionen fattade 1996 räknas måltidsersättningen upp under rubriken dagtraktamenten. Fullt eller halvt dagtraktamente betalas ut om arbetsresan varat 6-10 timmar eller längre, och måltidsersättning betalas ut om ledamoten har längre väg mellan hemmet och lagtinget än 10 km och arbetsresan har varat 4-6 timmar.

Minst 15 km?
Om man tittar på finansministeriets beslut så räknas måltidsersättningen till dagtraktamenten (§ 10). I följande paragraf förutsätts att avståndet mellan hem och arbetsplats är minst 15 km för att dagtraktamentet ska vara skattefritt.
Nya Åland har kontrollerat uppgiften med skattedirektör Raija Aller-Mattsson. Hon befann sig på semester förra veckan och kunde inte ge exakta uppgifter enbart utgående från skatteförvaltningens information på nätet.
Slutsatsen blev därför att det i det här läget är oklart om kanslikommissionen kan ha kvar 10- kilometersgränsen eller om den måste ändras till 15 km.

Kände inte till
Nya Åland ställde frågan också till talman Roger Nordlund, kanslikommissionens ordförande:
– Det där kände jag inte till. Saken måste utredas. Det här är ytterligare ett skäl till att vi ser över regelverket och anpassar det.
Förra veckan ställde lagtingsledamoten Danne Sundman en fråga till kanslikommissionen efter att Nya Åland bland annat redogjort för en e-postbrevväxling mellan honom och lagtingsdirektör Susanne Eriksson om oklarheter i hans senaste rese- och dagtraktamentsräkning. Nu har han fått svar.

”Inget missbruk”
– Först vill jag rätta till ett fel i Nya Ålands rubriksättning. Jag anser inte att det är fråga om något missbruk av ersättningssystemet från någon lagtingsledamots sida, inte heller något egentligt slarv. Både Danne Sundman och de andra ledamöterna har lämnat in och jag har godkänt reseräkningar i enlighet med en mångårig praxis som nu sannolikt kommer att ändras, framhåller hon.
Detta skriver hon också i svaret till Sundman och klargör samtidigt gränserna för när ersättning betalas – i regel för deltagande i plenum, utskottsmöten och partigruppsmöten inom sessionstid.
Hon utgår från att också ledamöterna själva gynnas av den stundande översynen eftersom systemet i dag är både byråkratiskt och tidsödande för alla parter.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax