DELA

Oklart hur en TV-mottagare ska definieras

Vad är egentligen en TV-mottagare? Frågan har väckt huvudbry i lagtinget.
Samtidigt samlar Fredrik Karlström (Ob) flankstöd för åsikten att skattefinansiering är ett bättre alternativ än licenser.
– Det nya lagförslaget borde förkastas, säger han.
Kulturutskottets betänkande om förslaget till ny lag har debatteras i lagtinget den här veckan. Särskilt en paragraf i lagförslaget har fått lagtingsledamöterna att lägga sina pannor i djupa veck.
Landskapsregeringen skriver att innehavare av televisionsmottagare ska betala en årlig avgift. Det fick kulturutskottet att reagera. Även en mobiltelefon kan ju användas som mottagare, påpekade ordförande Johan Ehn (M).
Utskottet föreslog därför en ny skrivning. Avgiftsbelagd skulle en anordning som huvudsakligen används som televisionsmottagare bli.
Men Fredrik Karlström (Ob) var kritisk.
– Utskottets nya skrivning ger utrymme för tolkning. Det är ju bara för folk att hävda att TV:n huvudsakligen används för att spela TV-spel. Det här lagförslaget gör det nästintill omöjligt för en kontrollant att bedöma om det handlar om en avgiftsskyldig medborgare.

Funderade över natten
Johan Ehn lovade att fundera på saken och i går lade han fram ett nytt förslag. Anordningen ska huvudsakligen vara avsedd att användas som televisionsmottagare.
– På det här sättet kan vi uppnå en större tydlighet.
Men de obundna lät sig inte nöjas. En förändring till det sämre, slog Danne Sundman fast.
– Nu går man inte bara in på användningssättet utan också på tekniken.
Roger Jansson (M) gav dock tummen upp.
– Nu blir det lättare för medborgarna att bedöma om de ska betala avgiften.
Efter omröstning skickades det nya förslaget till stora utskottet som understödde den nya skrivningen.

Vill skrota
Fredrik Karlström har under många år talat för en skattefinansiering istället för licensfinansiering. I går fick han stöd av bland Roger Jansson och Barbro Sundback (S).
Karlström vill att hela förslaget till ny lag om radio- och televisionsverksamhet förkastas.
– Det här förslaget går ju ut på att TV-licensen ska finnas kvar. Samtidigt kommer regeringen med ett meddelande om att vi inte ska ha ett licenssystem. Vi borde skicka tillbaka lagframställningen till landskapsregeringen så att de kan komma med ett nytt förslag som bygger på det mediepolitiska programmet.
Enligt det mediepolitiska programmet ska TV-avgiften ersättas av en public service-avgift som inte är knuten till apparatur för mottagning av radio- eller TV-program.
Roger Jansson och Johan Ehn menar att den nya lagstiftningen ska ses som tillfällig. Lagtinget har, enligt dem, inte så mycket att välja på då Åland hotas av EU-böter för att inte ha genomfört ett direktiv om audiovisuella medietjänster. Deadline var december 2009.
– Det är bråttom, vi har redan fått de varningar som vi har rätt att få från EU, säger Ehn.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax