DELA

Oklart ansvar kring kameran

Vems sak hade det varit att se till att den fartövervakningskamera som polisen köpte för tre år sedan för 30.000 euro hade tagits i bruk?
Den frågan visar sig vara svår att besvara.
Förra trafikministern Runar Karlsson (C) hörde om saken för ett halvår sedan.
– Före det visste jag inte att en kamera för automatisk övervakning hade köpts.
Han minns att det var diskussioner om automatisk trafikövervakning under hans tid som minister.
– Men jag och vissa tjänstemän på trafikavdelningen var skeptiska till kameror. Det skulle kräva så pass stora resurser som i så fall skulle ha tagits från trafikpolisen. I och med det trodde jag att det inte var aktuellt att köpa in någon kamera utan att mera resurser skulle satsas på polisens synlighet i trafiken.
När han synat saken närmare meddelar han att det aktuella momentet i landskapsbudgeten 2007 faller under kansliavdelningen, inte under trafikavdelningen.
– Så du måste nog höra med den som var kansliminister.

”Absolut hemskt”
Kansliminister var Britt Lundberg (C), men hon hade inte de polisiära frågorna på sitt bord. Det hade i stället dåvarande lantrådet Roger Nordlund (C) som också var ordförande i polisdelegationen.
– Saken diskuterades mycket i polisdelegationen, men jag har inget minne av något kamerainköp. Det låter ju märkligt att man inte har fullföljt kameraövervakningen.
Roger Nordlund, i dag lagtingets talman, tycker att det låter ”absolut hemskt” att ha en kamera som inte används.
– Det är ju ett väldigt resursslöseri.
Hur ser du på det politiska ansvaret?
– Jag var ansvarig tills vi bytte landskapsregering och fick ett nytt lantråd. Du måste tala med lantrådet som är ordförande för polisdelegationen. Ansvaret ligger på lantrådet och polismästaren.

”Förra lantrådets sak”
Inte heller lantrådet Viveka Eriksson (Lib) känner till kamerainköpet.
– I vår landskapsregering är det kansliminister Roger Eriksson (Lib) som har polisärendena på sitt bord. Jag är ordförande i polisdelegationen som främst är ett allmänt diskussionsforum.
Hon påpekar att hennes landskapsregering tillträdde i slutet av november 2007 och att medel för kameraköpet ingick i budgeten för 2007.
– Enligt mitt sätt att se så borde den dåvarande landskapsregeringen ha initierat lagändringen eftersom momentet fanns i budgeten medan verkställigheten låg på polismyndigheten. Men självklart ska jag titta på ärendet nu eftersom det har dykt upp.

”Efter min tid”
Också förra polismästaren Björn Andersson minns att det var diskussioner under flera år i polisdelegationen.
– Jag vet att kameran har kommit, men den köptes efter min tid. Det är polismyndigheten som har köpt den och som bestämmer hur den ska användas. Jag har utgått från att den används.
Hans åsikt är att polisledningen har kunnat ta initiativ till den lagändring som behövs.
– Det är möjligt att förslag har getts till lagberedningen, men det känner jag inte till.
Han berättar att kameraövervakningen diskuterades i flera omgångar i polisdelegationen – då som ett samprojekt mellan trafikavdelningen och polisen.
– Om kameran är inköpt så är det nog i sista hand polismästaren som har ansvaret eftersom köpet har skett med polismyndighetens budgetmedel.
Nya Åland sökte polismästare Camilla Hägglund i går på eftermiddagen utan att lyckas få kontakt.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax