DELA

Okej sälja byten direkt till butiker

Butiker och restauranger får köpa åländskt älg- och rådjurskött direkt från jägaren.
Ett åländskt undantag gör det möjligt för jägare att sälja upp till 20 stycken rådjur eller två stycken vuxna älgar utan krav på veterinärbesiktning som livsmedelslagen annars kräver.
– Kravet har upplevts som ett hinder för lokal försäljning av åländskt vilt då det inneburit en del praktiska bekymmer för jägaren, skriver Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, i ett pressutskick.
Köttet levereras som hela kroppar, i delar eller som styckningsdetaljer. Förädlade produkter eller malet kött omfattas inte av undantaget.
– Jägaren som säljer köttet ansvarar för att köttet som han levererar kommer från ett friskt djur, håller en god kvalitet och har hanterats hygieniskt. Livsmedelsföretagaren som tar emot köttet ska hantera det i godkända livsmedelsutrymmen och ha godkända rutiner för köttets hantering, skriver ÅMHM. (mt)