DELA

Okej med datorer i lagtingets plenisal

I lagtinget används bärbara datorer flitigt, men det finns vissa regler för användningen.
Nykomlingarna i lagtinger får undervisning.
Ledamoten Fredrik Lindqvist (FS) fick inte ha med sin dator vid Lemlands kommunfullmäktigemöte, och besvärade sig till förvaltningsdomstolen. Från lagtinget är han van med att ha laptopen på bordet.
I lagtinget använder cirka två tredjedelar av ledamöterna bärbara datorer under sina möten, det finns ett trådlöst internet där alla har ett eget lösenord i plenisalen. Beslutet togs efter önskemål om detta bland ledamöterna.
När man börjar i lagtinget får man vissa kommunikationsmedel. En bärbar dator och en kommunikator för att kunna hålla sig uppdaterad och framförallt vara tillgängligt.
Systemet uppmuntrar till att använda sig av tekniken. Det finns exempelvis eluttag under alla bänkar inne i plenisalen, för att underlätta för de som väljer att ha datorerna med under mötet.


Mera som en praxis
Lagtingets direktör Susanne Eriksson berättar om regelverket angående användandet av datorer.
– Det finns inget uttryckt, utan det är mera som en praxis och ledamöterna har rätt att använda datorer om de själva vill.
Lagtingets vicetalman Gun-Mari Lindholm går närmare in på vad som gäller inne i plenisalen.
– Det är var och ens eget omdöme som gäller med datorerna under möten. Det finns däremot strikta regler om annat. Man får till exempel inte äta, tugga eller ha kaffekoppen med sig på mötet. Man får flera dagars undervisning när man börjar i lagtinget, där det finns olika koder och regler vad man får och inte får göra, så som klädkod, hur man ska bete sig, hurdant språk man ska använda och vilket tilltal med mera, säger Gun-Mari Lindholm.
Läs mer i papperstidningen!

Sara Berne