DELA

Okej med 120 procent kött i en korv

Är det möjligt att det ryms 120 procent kött i en korv? Innehållsförteckningen till en av Dahlmans korvar har orsakat huvudbry och kan te sig ologisk. Men…
– Det står i bestämmelserna att man ska skriva så, säger Bengt Dahlman
En läsare hörde av sig och undrade hur det är möjligt att det kan finnas 120 procent kött i Dahlmans Kalaharikorv. Enligt Dahlmans vd Lars-Erik Dahlman står det 120 procents kötthalt på innehållsförteckningen eftersom mängden kött är så från början.
Man skulle kanske kunna tycka att 120 % köttmängd i en korv skulle kunna falla på tydlighetskriteriet. Men i handels- och industriministeriets förordning står att läsa att ”Mängden av en beståndsdel skall anges i procent av den sammanlagda mängden av samtliga beståndsdelar vid den tidpunkt på beståndsdelen används”. Med det menas att om det behövs 120 gram kött för att laga 100 gram korv så är andelen kött 120 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom