DELA

Ökade kostnader för Jomala nästa år

En kostnadsökning på drygt en miljon jämfört med budgeten 2014 och 650 000 euro mindre i landskapsandelar än 2013 väntar Jomala kommun nästa år.
I tisdags höll kommunfullmäktige remissdebatt om kommunstyrelsens förslag till budget, ett förslag där man försöker hålla i pengarna så gott man kan.
Kommundirektör John Eriksson berättar att Jomala kommun står inför en markant kostnadsökning nästa år, främst inom socialvården och skolan.
– Vi är en kommun med växande befolkning och många av de som flyttat in till Jomala har barn i skolåldern. Det medför ökade kostnader för skolan och tyvärr ökar även antalet barnskyddsärenden och kostnaderna med anledning av dem, säger Eriksson.
I budgeten 2014 uppgick Jomalas kostnader till drygt 17,5 miljoner. I det kommunstyrelsens budgetförslag för 2015 uppgår de till drygt 18,6 miljoner, en ökning på 6,3 procent.
– Samtidigt har Jomala ett litet gissel i och med att vi bytte bosättningsstrukturgrupp för landskapsandelarna i år. Det medför att vi får drygt 650 000 euro mindre från landskapet 2015 än vad vi fick 2013, säger Eriksson.
Med anledning av kostnadsökningarna prioriterar kommunstyrelsen den lagstadgade verksamheten i sitt budgetförslag. Jämfört med förvaltningens budgetförslag har styrelsen bantat förslaget med drygt 120 000 euro.
– Man har försökt hitta besparingar där man kan, säger Eriksson.
Några stora investeringar väntar ändå Jomala. Den största investeringen blir att projektera och bygga om Ålandsbankens gamla lokaler på nyinköpta fastigheten Sandtorp mitt emot kommunkansliet för att i framtiden kunna bedriva barnomsorg där. I budgeten för 2015 föreslår styrelsen att 20 000 ska användas för projektering och under 2016 föreslår man att 320 000 euro ska användas för ombyggnaden.
– Det är den enskilt största investeringen i budgetförslaget. Sedan finns stora investeringar för att förbättra vägar, till exempel en förbättring av Kalmarnäsvägen nästa år för drygt 200 000 euro, säger Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg