DELA

Ökad omsättning för skogsbolag

Skogsindustribolaget Carl Rundberg Abs omsättning ökade i fjol med drygt fem procent till 6,34 miljoner euro.
Vinsten efter bokslutsdispositioner och skatter blev 148.165,04 euro, drygt 80.000 euro mindre än föregående år.
Bolaget investerade i fjol i en fyrbandssåg med bland annat tredimensionell optisk styrning. Bandsågslinjen, som har ersatt de gamla ramsågarna, möjliggör högre produktionskapacitet, skriver vd:n Jan Stenlund i sin årsöversikt.
Men investeringen påverkade den sågade mängden och försäljningen av sågat under den andra årshalvan.

Kronkurs bra för handeln
Den starka kronkursen var bra både för exporten och den lokala försäljningen.
Cellulosa- och bränsleflisförsäljnigen var stabil under året. 20.821 ton cellulosaflis producerades vid Möckelö flisterminal.
Skogsavdelningen köpte in 85.783 fastkubik på Åland, en ökning med 4,4 procent.
Den totala avverkningsmängden på Åland i fjol var 200.667 fastkubik.
Läs mer i papperstidningen! (pd)