DELA

Ökad lönsamhet för Nordea Åland

Rapporten för årets andra kvartal visar en ökning på 8,5% för intäkter totalt, jämfört med andra kvartalet år 2012.
De direkta kostnaderna sjönk med 13% och banken hade inga kreditförluster, men talar om oroväckande tendenser.
Nordea Private Banking som erbjuder förmögenhetsförvaltning berättar om en stabil tillväxt. Kapitalet under förvaltning växte under det gångna kvartalet med 1%, men under de senaste tolv månaderna med 21%. Kundtillströmningen har också ökat till Private Banking, de senaste sex månaderna med 6%.