DELA

Ökad byggnadsrätt för Nya Åland

Stadsfullmäktige har sagt ja till Nya Ålands ansökan om att få införliva ett litet markområde söder om tidningshuset till sin tomt.

Området skall inte användas, men beslutet ger tidningsbolaget en ökad byggnadsrätt som skall användas i den befintliga byggnaden. Nu kan man ta bort innertaket i utrymmen i övre våningen i husets norra ände. I dag används de bland annat för Åland 24-sändningar.
– Vi kommer att utnyttja våra utrymmen på ett bättre sätt, säger Nya Ålands vd Stefan Norrgrann. (pd)