DELA

ÖHS satsar på medarbetarna

Övernäs skola har godkänts som en Investor in People-organisation.
– Övernäs är en bra skola och undersökningar visar att eleverna känner sig trygga här, säger föreståndare Petra Brunila.
En av motiveringarna till att Övernäs skola har blivit en IiP-certifierad arbetsplats är att ”medarbetarna bekräftat en konstruktiv dialog om utveckling som fokuserar på att förbättra verksamhetens mål”. Föreståndare Petra Brunila tycker att det är viktigt att det inte bara är skolans pedagoger som varit med och tagit fram skolans verksamhetsplan, utan alla yrkesgrupper.
– Det är roligare när alla får vara med, man känner sig mer delaktig, säger Maria Bergman som jobbar som städare på skolan.

Anmärkningar
IiP-certifikatet tycker Petra Brunila att är en bekräftelse på att arbetsplatsen fungerar och hon är glad för berömmet.
Skolan fick ändå några anmärkningar som behöver åtgärdas. Till exempel finns ”vi och de”- känslan mellan skolans olika yrkesgrupper kvar, och ledningen behöver förbättra den individuella återkopplingen.
– Det är ju riktat direkt till mig och det är jag tacksam för, jag vill utveckla mitt ledarskap.
Brunila känner sig stolt över ÖHS. Trivselundersökningar som gjorts med både elever och föräldrar har visat att de flesta känenr sig trygga i skolan.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax