DELA

Oförändrade skatter för Geta

GETA. Den ekonomiska situationen är besvärlig till följd av kommunens svaga skatteunderlag. För 2010 ser förutsättningarna inte mycket bättre ut.
Ett underskott på 140.000 är resultatet för innevarande år i Geta. För nästa år ser det inte mycket ljusare ut.
– Förutsatt att ingenting oväntat händer kan det bli lite bättre men något positivt resultat ser det inte ut att bli, säger kommundirektör Erik Brunström.
Getas skatter kommer därför att stå oförändrade.
– En höjning av skattesatsen skulle vara mer avskräckande än gynnande säger Erik Brunström.

Förnyat medisavtal
I maj sades avtalet mellan Geta kommun och Medborgarinstitutet upp. Geta kultur- och biblioteksnämnd har utrett möjligheterna till kursverksamhet i egen eller annan regi men kommit fram till att avtalet borde förnyas. Kommunstyrelsen godkänner förslaget med förbehållning att avtalet endast förnyas för ett år framåt.
Ärendet ligger nu hos fullmäktige.
Geta utträder ur Mise den första januari 2010. Kommunfullmäktige har i stället utsett kommunstyrelsen till ansvarig renhållningsmyndighet i kommunen. Den arbetsgrupp som har utvärderat Mise och dess alternativ har färdigställt sin slutrapport.
Kommunstyrelsen föreslår ändå att kommunfullmäktige godkänner ett lån till Mise. Lånet om 9.000 euro betalas ut den 30 november 2009 och ska återbetalas i samband med utträdet ur Mise, alltså en månad senare.
Sophanteringen kommer nu att bjudas ut till flera olika entreprenörer.
– Vi vill hålla det lite öppet och inte nödvändigtvis överlåta det åt endast en entreprenör, säger kommundirektören.
Ytterligare har en rådgivande renhållningskommitté tillsatts. Kommittén ska vara behjälplig i frågor rörande den kommunala renhållningen och avfallshanteringen.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax