DELA

Oförändrad trafik i Västra hamnen

Det finns i dagsläget inte förutsättningar för nya trafiklösningar vid Ålands segelsällskap i Västra hamnen i Mariehamn. Infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslår därför att infrastrukturnämnden går in för att trafiken skall fortsätta som hittills.
Stadsutvecklingsnämnden har tidigare sagt nej till parkeringsplatser i Sjöpromenadens vägslänter mellan Sjöfartsmuseet och ÅSS och Mariehamns samhällstekniska avdelning tänder inte på tanken att utöka platserna norr om paviljongen även om det är en möjlighet.
En utbyggnad skulle nämligen kräva en utförlig projektering och kostnadsberäkning av de arbeten i hamnen som i så fall behövs. De resurserna finns inte i dag. Samhällstekniska avdelningen konstaterar också att man enkelt kunde få fler parkeringsplatser på den plats där ÅSS jollar är placerade men att segelsällskapet inte accepterar det förslaget.
Läs mer i papperstidningen! (tt-s)