DELA

Oförändrad hyra på Sveagården

LEMLAND. Hyran för boende på servicehuset Sveagården i Lemland Söderby blir oförändrad. Det beslutade fullmäktige vid sitt senaste möte. En av anledningarna är att de boende sedan i år utöver hyran även betalar en stödservicetaxa som varierar mellan 30-50 euro beroende på bruttopensionsinkomsten.
En utredning visar att det hade varit möjligt att göra en justering enligt index på 0,2 procent, men kommunen avstår detta. Fullmäktige uppmanade dock i sitt beslut socialnämnden att i fortsättningen föreslå ändrade hyror med indexjustering. (mt)